Сертификатът на ГНСС мрежата ГеоНЕТ вече е факт!

2012-02-10 15:00

Удостоверение за оценка на съответствие на ГНСС мрежа ГЕОНЕТ

Уважаеми потребители на ГНСС услуги за прецизно позициониране,

Солитех АД, оператор на първата изцяло изградена и най-модерна ГНСС инфраструктура в България - ГеоНет, има удоволствието да ви информира, че получи от АГКК Удостоверение за оценка на съответствие на ГНСС инфраструктурна мрежа „ГЕОНЕТ”, отговаряща на изискванията съгласно Инструкция № РД-02-20-25 от 20.09.2011 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за определяне на геодезически точки с помощта на глобални навигационни спътникови системи.

Това на практика означава, че перманентната ГНСС мрежа – ГеоНет напълно отговаря на изискванията специфицирани в Инструкцията, както и че данните и услугите предоставяни от ГеоНет са в пълно съответствие с изискванията на държавните и общински органи.

Резултатите, получени чрез използване на данни от перманентната ГНСС мрежа ГеоНет, било то при работа в реално време или с последваща обработка, ще задоволяват напълно изискванията за точност при различните геодезически дейности свързани със заснемане, трасиране, определяне на точки от РГО, ГММП и др.

Свали удостоверението от ТУК

Прецизни координати ГеоНет

2011-12-05 10:30

Прецизни координати на базовите станции в ГеоНет: Download

В сила от 04.12.2011 год.

Международен технически панаир 2011

2011-09-12 09:35

Международен технически панаир 2011

Международен технически панаир Пловдив 2011
И тази година представителите на ГеоНет взеха участие на изложението, което се проведе от 26 септември до 01 октомври 2011 в град Пловдив. Специално за своите посетители, екипът на ГеоНет заедно с оператора на мрежата - официалния представител на Trimble за България - Солитех АД, направи демонстрации и им предостави специални преференциални цени.