Проект "Технологична модернизация на предприятието"

Наименование на проекта: BG-RRP-3.004-0940-C01 „Технологична модернизация в предприятието“

Краен получател: „ЗЕНИТ-ГЕО“ ЕООД

Обща стойност: 360 000,00 лв., от които 180 000,00 лв. безвъзмездно финансиране.
Начало: 10.04.2023 г.
Край: 10.04.2024 г.

 

ГНСС мрежа ГеоНЕТ притежава Удостоверение за оценка на съответствие № 013/2020 г. и отговаря на изискванията съгл. Инструкция № РД-02-20-25/2011 г. за определяне на геодезически точки с помощта на глобални навигационни спътникови системи (ГНСС) от Агенция по Геодезия, Картография и Кадастър (АГКК). Ако вашата дейност се нуждае от позициониране със сантиметрова точност - решението на Trimble и Солитех ще ви помогне да работите по-точно, по-бързо и по-интелигентно. Основана на принципа на надежднo оборудване, софтуер и поддръжка, интелигентната инфраструктурна GNSS система "ГеоНет" e предназначена за различни области на приложение.

Основни предимства

 • Покритие на цялата територия на България.
 • Напълно завършено GNSS решение.
 • Няма нужда от разполагане на базова станция.
 • Запазване на точността при голямо разстояние между референтната и подвижната станция.
 • Крайният потребител получава готови данни, които нямат нужда от последваща обработка.
 • Голяма надеждност на мрежата.

Услуги

 • GEO-RTK

  Достъп до диференциални корекции с висока точност в реално време (RTK). Научете повече...
 • VRS DGNSS

  Достъп до диференциални корекции с картографска точност в реално време. Научете повече...
 • PPDATA

  Достъп до сурови данни за последваща обработка (Post Processing, VRS PP). Научете повече...

Приложения

 • Кадастър и геодезия
 • Картография и ГИС
 • Строителство на пътища, сгради и съоръжения
 • Прецизна навигация
 • Автоматизирано управление на строителни машини
 • RINEX данни
 • Тръбопроводи
 • Нефтопроводи и газопроводи
 • Сеизмология