Програма за трансформация на координати BGSTrans

2012-08-30 08:59

Програма за трансформация на координати BGSTrans

АГКК публикува програмен продукт BGSTrans 4.0 за извършване на всички видове трансформации описани в Инструкция № РД-02-20-12 от 03 август 2012 г. за преобразуване на съществуващите геодезически и картографски материали и данни в „Българска геодезическа система 2005“  (БГС2005) на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Софтуерът е безплатен за сваляне.

Изтегляне на инсталационния пакет

Инструкция за преобразуване на съществуващите геодезически и картографски материали и данни в „Българска геодезическа система 2005"

2012-08-20 11:11

В брой 63 на Държавен вестник от 17 август 2011 год. беше публикувана „ИНСТРУКЦИЯ № РД-02-20-12 от 03 август 2012 г. за преобразуване на съществува­щите геодезически и картографски материали и данни в „Българска геодезическа систе­ма 2005“.

 

Инструкцията описва съществуващите в страната геодезически координатни сис­теми, както и всички практически стъпки, даващи възможност за трансформиране на координатите на използваните досега геодезически и картографски материали и данни в координатна система БГС 2005.

 

За повече информация изтеглете Инструкцията:

Инструкция за определяне на геодезически точки с помощта на ГНСС

2012-06-02 11:11

В брой 79 на Държавен вестник от 11 октомври 2011 год. беше публикувана дългоочакваната Инструкция, за определяне на геодезически точки с помощта на глобални навигационни спътникови системи.

Инструкция No. РД-02-20-25/ 20.09.2011г. регламентира изискванията за прилагане на глобални навигационни спътникови системи (ГНСС) за геодезическите работи, възлагани от държавни и общински органи. Към тях спадат:

    • определяне на точки от геодезически мрежи с местно предназначение (ГММП), приравнени към тях или отговарящи на по-високи изисквания;
    • определяне на точки от работна геодезическа основа (РГО) и приравнените към тях;
    • извършване на геодезически заснемания;
    • трасиране

За повече информация изтеглете Инструкцията: