Общи настройки

Достъпът до услугите на "ГеоНет" се осъществява в интернет среда чрез NTRIP (Networked Transport of RTCM via Internet Protocol) протокол, който се поддържа от всички съвременни GPS приемници.

Трафикът на данни се извършва през GPRS, посредством мобилен телефон или клетъчен модем, който осигурява връзката на приемника с интернет.

Съответният мобилен телефон или модем трябва да бъде настроен за работа с данни, в зависимост от изискванията и указанията на мобилния оператор, чиито услуги ползва потребителят.

Следните данни трябва задължително да бъдат въведени в приемника, за да се осигури достъп до системата:

Потребителско име и парола

Получават се по и-мейл, изпратен от администраторите на системата, след сключване на договор.

Потребителското име и парола определят нивото на достъп, което е упоменато в договора.

Съществува възможност за създаване на тестов профил с временно потребителско име и парола.

За повече подробности се свържете с администраторите на "ГеоНет".

 

Интернет настройки:

  • IP address: 95.43.249.1 или gnss.geonet.bg
  • Port: 2101
  • APN A1: internet.a1.bg
  • APN GLOBUL: globul или internet.globul.bg
  • APN VIVACOM: internet.vivacom.bg
 
 

Имате проблем с настройките? Свържете се с нас:

0700 1 GNSS (0700 1 4677)

support@geonet.bg