вход за потребители


 

Прецизно позициониране в реално време - GEO-RTK

GEO-RTK е услуга за прецизно позициониране в реално време, с помощта на мрежа от перманентни GNSS станции, която предоставя възможност за постигане на точност в абсолютно положение от порядъка на 2 см, навсякъде, по всяко време, само с един единствен приемник, използвайки данните и корекциите, получени от станциите в мрежата.

 • Описание и технически данни
 • Приложение
 • Видео


Принцип на измерване

 • Реферeнтните станции от мрежата непрекъснато получават данни от сателити и ги препращат към централен сървър, на който е инсталиран софтуер за управление и мониторинг на данните (Trimble GPS NET).
 • Софтуерът непрекъснато събира данни от референтните станции, решава нееднозначностите в мрежата, генерира поправки и ги изпраща към подвижните станции.
 • Подвижната станция се свързва със сървъра чрез комуникационна връзка (радио, GSM, Internet), за да получи корекциите в реално време и с помощта на алгоритъм, заложен в софтуера, изчислява положението си в рамките на няколко сантиметра.

 

Технически данни:

Максимална точност: 2cm

Формат на данните: RTCM 2.3,RTCM 3.1,CMR/CMR+, Leica

Начин на достъп: GPRS/NTRIP протокол

Навигационна система: GPS+GLONASS

 

Данните, получени в режим RTK могат да се ползват при:

 • Геодезически измервания
 • Кадастрални дейности
 • Строителство на сгради, пътища и съоръжения
 • Изграждане и поддържане на нефтопроводи, газопроводи
 • Управление на пътностроителни машини
 • Дейности, свързани с ютилити сектора