Абонаментни планове за достъп до услуги от ГеоНет

За да отговори на различните нуждите на своите клиенти, ГеоНет предлага разнообразни абонаментни планове за достъп до RTk и DGPS корекции, както и до статични данни за последваща обработка. Предлагат се абонаментни планове с неограничен достъп до RTk и DGPS корекции, подходящи за потребители и обекти изискващи интензивно потребление на корекции в реално време, както и абонаментни планове с включено месечно RTk и PPData потребление, подходящи за потребители с епизодична нужда от RTk корекции и PP данни.

 

Актуални абонаментни планове