декември 2011

Прецизни координати ГеоНет

2011-12-05 10:30

Прецизни координати на базовите станции в ГеоНет: Download

В сила от 04.12.2011 год.