април 2020

Инфраструктурна ГНСС мрежа ГеоНЕТ е с ново удостоверение за съответствие до 2022г.

2020-04-16 16:10

Уважаеми потребители на ГНСС услуги за прецизно позициониране,

Имаме удоволстието да Ви информираме, че първата изцяло изградена ГНСС инфраструктура в България - ГеоНет, получи от АГКК новото си Удостоверение за оценка на съответствие съгласно Инструкция № РД-02-20-25 от 20.09.2011 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за определяне на геодезически точки с помощта на глобални навигационни спътникови системи със срок на валидност до Май, 2022 г..

Свали удостоверението от ТУК