Въпрос

Какви са основните предимства на мрежата "ГеоНет"?

"ГеоНет" е изградена от 30 референтни станции, разположени така, че да осигуряват пълно покритие на територията на България.

Средната дължина на базовите линии между станциите от мрежата е 74 км. Оборудването, използвано от мрежата се състои от последно поколение GNSS приемници и антени на Trimble - USA, които осигуряват най-доброто мрежово решение, най-високата точност и надеждност на получените резултати.

Приемниците приемат сигнали от всички съществуващи навигационни системи, както и новата GPS честота L5, това осигурява на потребителите нови възможности и по-добри резултати при по-лоши условия на измерване.

Антените на референтните станции максимално намаляват ефекта на „многопътност” (multipath). Чрез използването на интернет, достъпът до мрежовите услуги е бърз и лесен, с малък брой настройки.

Обратно