Въпрос

Какво е максималното разстояние, на което подвижния приемник може да бъде отдалечен от референтната станция, така че точността да се запазва в порядъка на 2 - 5 cm при измервания в GEO-RTK?

В "ГеоНет" се ползват така наречените мрежови решения: VRS, MAX, FKP, които позволяват запазване на точността в радиус от 50km от най-близката референтна станция.

Например: при VRS решение се генерира виртуална станция, която се намира на разстояние няколко метра от подвижния приемник. По дефиниция хоризонталната точност в RTK режим с една единична референтна станция е в порядъка на 1cm плюс 1PPM, параметър зависещ от дължината на базовата линия (вертикалната точност е около 2cm плюс 1PPM). Това означава, че точността в GEO-RTK режим е по-голяма отколкото тази при използването на нормална единична референтна станция, защото е премахнат един от факторите, влияещ върху натрупването на грешката, а именно стойността на PPM.

При прекъсване на връзката или при преместване на подвижния приемник на разстояние по-голямо от 5km спрямо виртуалната станция, системата генерира автоматично нова станция, която гарантира запазването на прецизното решение.

Обратно