Въпрос

Какво представляват RTCM и NTRIP?

NTRIP (Networked Transport of RTCM via Internet Protocol) е унифициран протокол за предаване на данни от перманентните станции през интернет.

RTCM (Radio Technical Commission for Maritime Services) е стандарт за предаване на диференцилани корекции при GNSS и GPS системи.

Обратно