Въпрос

Кои фактори оказват влияние върху точността на измерванията?

Факторите, които могат да повлияят върху точността са:

  • Броят на приеманите сигнали от спътници (GPS/GLONASS);
  • Констелацията на съответните спътници, изразена чрез комплексния показател GDOP;
  • Дължината на хордата, образувана между подвижния приемник и базовата станция;
  • Наличие на обекти увеличаващи ефекта на многопътност на сигналите (сгради, големи метални конструкции, висока растителност, големи водоизточници).

Обратно