Въпрос

Сигурни ли са мрежовите решения, които се предлагат от "ГеоНет"?

Мрежата от перманентни станции "ГеоНет" разполага със системи за непрекъснат мониторинг на компонентите и точността им, което осигурява надеждност и непрекъснатост на системата.

Обратно