Въпрос

От значение ли е марката и модела на GPS (GNSS) приемника, при ползване на услугата GEO-RTK в ГеоНет?

Мрежата ГеоНет е разработена така, че да може да се ползва от почти всички видове GNSS и GPS приемници, независимо от производителя и модела на конкретния приемник. Единствените условия са:

  • приемниците да са пригодени за работа в реално време;
  • приемниците да са пригодени за връзка с мобилен телефон (Bluetooth), клетъчен модем (външен или вътрешен);
  • да поддържат протокола NTRIP.

Обратно