Въпрос

Какво е покритието на мрежата?

Мрежата от референтни станции "ГеоНет" е проектирана и изградена така, че да осигури покритие на цялата страна. По-подробна информация за покритието можете да намерите на нашия уебсайт в меню „Покритие”.

Обратно