Въпрос

Каква е координатната система, в която са определени базовите точки от мрежата на "ГеоНет"?

Координатната система, която се ползва в мрежата на ГеоНет е WGS84, епоха 2005.

Обратно