Въпрос

Какви са преимуществата на "ГеоНет" при измервания в реално време?

 • Няма нужда да се разполага базова станция, за базови станции се използват станциите от перманентната мрежа. Това повишава производителността, тъй като приемникът, който е служил за базова станция, вече има свободата да действа като подвижна.
 • Точностите, които се получават при изчислението на положението на подвижната станция са значително по-хомогенни в сравнение с точностите, получени от една единствена референтна станция.
 • Точността се запазва дори при голямо разстояние между референтната станция и подвижната, благодарение на мрежовото решение, което е заложено в софтуера за управление и мониторинг.
 • Референтните станции от мрежата покриват по-голяма площ, в сравнение с единичната базова станция.
 • Голяма надеждност на мрежата т.е., когато една референтна станция изключи, веднага връзката се прехвърля към друга.
 • Мрежата е изградена с помощта на напълно нова серия базови приемници, които осигуряват напълно завършено GNSS решение.
 • Покритие на цялата територия на България.
 • Непрекъснато събиране на данни и изпращане на RTK поправки.
 • За кратко време могат да бъдат определени голям брой точки с висока точност. Обикновено времето за определяне на една точка е в порядъка на 2-5 секунди, а точността е 2-3 см.
 • Крайният потребител получава готови данни, които нямат нужда от последваща обработка.
 • За да ползва услугата, потребителят трябва да има основни познания за GNSS и начина на работа със собствения си приемник.

Обратно