Въпрос

Какъв е формата на данните за последваща обработка?

Форматите, предоставени за построцесинг са RINEX 2.1 и Compact RINEX (Hatanaka).

Обратно