Ежегоден семинар в Пловдив

2009-10-02 12:30

Екипът на ГеоНет участва в ежегодния семинар, организиран от съюза на геодезистите в гр. Пловдив на тема „Нови геодезически инструменти и технологии“.

На семинара бе представена изградената мрежа от перманентни GNSS станции „ГеоНет“ и предлаганите от нея услуги.

След семинара се проведе демонстрация на възможностите на мрежата „ГеоНет“. Всеки посетител се сдоби с тестов ваучер, с който получи възможността да ползва услугите на „ГеоНет“ напълно безплатно за определен период от време .

Семинарът се проведе на 02.10.2009 (петък) от 09.30 ч. до 12.30 ч. в Дома на науката и техниката, гр.Пловдив, ул. Гладстон, № 1, зала № 6.

Референтна GNSS мрежа

2009-07-01 12:35

Зенит-Гео разработи собствен проект за перманентна референтна GNSS мрежа, чиято цел е да покрива цялата територия на България.

Инфраструктурният проект е един от първите в Източна Европа, който е иницииран и реализиран изцяло от частна компания. Целта на проекта е повишаване качеството на геодезическите измервания, както и предоставяне на по-широк достъп за потребителите до последните иновации в областта на GNSS технологията.

Мрежата съдържа 30 референтни станции, като средната дължина на хордите между тях е около 74 км.

Зенит-Гео избра Trimble

2009-06-11 12:35

Зенит-Гео избра Trimble USA за доставчик на оборудването, което се използва при изграждането на перманентната референтна мрежа.

GNSS приемниците са последно поколение референтни станции Trimble NetR5 и NetR8, работещи с всички съществуващи навигационни системи в момента.

Антените са Zephir Geodetic 2, които приемат новата гражданска GPS честота L5 и гарантират значително намаляване на ефекта на "многопътност" (multipath).