март 2011

Гео Експо в Интер Експо Център

2011-03-14 09:35

Международен технически панаир 2010

ГеоНет и Солитех участваха успешно на специализираното изложение ГеоЕкспо!
От 8 до 12 март 2011 г. в Интер Експо Център - София се проведе международната специализирана изложба БЪЛГАРСКА СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА. Тази година за първи път се организира специализиран салон ГеоЕкспо, в който взе участие екипът на Солитех, съвместно с партньорите от ГеоНет и Trimble.