юли 2009

Референтна GNSS мрежа

2009-07-01 12:35

Зенит-Гео разработи собствен проект за перманентна референтна GNSS мрежа, чиято цел е да покрива цялата територия на България.

Инфраструктурният проект е един от първите в Източна Европа, който е иницииран и реализиран изцяло от частна компания. Целта на проекта е повишаване качеството на геодезическите измервания, както и предоставяне на по-широк достъп за потребителите до последните иновации в областта на GNSS технологията.

Мрежата съдържа 30 референтни станции, като средната дължина на хордите между тях е около 74 км.